Stichting Begraafplaats Twijzelerheide 

  

Een moment van gedenken, zondag 20 november 2022 te Twijzelerheide

Dizze kears is foar …………..

Op zondag 20 november  is er gelegenheid om, in het kader van gedenken, stil te staan bij het overlijden van een dierbare.
Een kaars, aangestoken door iemand die leeft met gemis, laten branden voor de dierbare die niet gemist kan worden.
Een moment waar de donkerheid verlicht wordt door de brandende kaarsen en de stilte wordt doorbroken met het voorlezen van gedichten.
Gedachten kunnen worden toevertrouwd aan papier en in een gedenkboom worden opgehangen.

Op zondag 20 november van 16.00 tot 17.30 uur bent u van harte welkom op de Begraafplaats.


Er zijn kaarsjes aanwezig maar u mag natuurlijk ook uw eigen kaars meenemen.
Nadere informatie ontvangt u op de Begraafplaats.

Deze herdenking wordt georganiseerd door de plaatselijke kerken, Plaatselijk Belang Twijzelerheide, Plaatselijk Belang Zwagerbosch en Stichting Begraafplaats Twijzelerheide.


  

Stichting Begraafplaats

De stichting Begraafplaats Twijzelerheide  is op 28 december 1992 opgericht met als doel het exploiteren van de begraafplaats te Twijzelerheide. Per die datum is de begraafplaats overgenomen van de gemeente Achtkarspelen.

De stichting heeft zich tot doel gesteld om de graven zo betaalbaar mogelijk te houden voor de inwoners van Twijzelerheide, Zwagerbosch en het zuidelijke deel van De Westereen (ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen).

In 2009 is de uitbreiding van de Begraafplaats gereedgekomen en in 2016 is de urnenmuur gerealiseerd.


Wijzigingen gegevens rechthebbenden

Voor het doorgeven van nieuwe adresgegevens van rechthebbenden of het melden van het overlijden van een rechthebbende verzoeken wij u het contactformulier in te vullen.